Články

Konferencia Komplexná terapia vývinových porúch

Komplexná terapia vývinových porúch je interaktívna konferencia pre lekárov, logopédov, psychológov,

pedagógov, terapeutov, pomáhajúce profesie a pre rodičov detí s vývinovými ťažkosťami.

V dnešnej dobe absentuje v odborných kruhoch komplexný pohľad na dieťa. Vznikajú rôzne stimulačné techniky, terapie, ktoré sa poskytujú hromadne pre každého klienta bez ohľadu na jeho vývin, bez individuálneho zhodnotenia daného stavu dieťaťa. Konferencia “Komplexná terapia” Vám poskytne ucelený pohľad na dieťa s narušeným vývinom a nezrelou nervovou sústavou. Jej prioritou je podať odborníkom informácie o konkrétnych terapeutických prístupoch, avšak v ich kombinácii a kooperácii jednotlivých špecialistov. Rodičom poskytnúť okrem cenných informácií aj podporu a miesto, kde sa dozvedia všetko potrebné o svojom dieťati.

Termín: 5.-6. máj 2018

Miesto konania: Hotel Sheraton, Eurovea, Bratislava

Kontakt: +421 (0) 948 487 980, info@komplexnaterapia.sk

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms