Články

Chôdza po čiare a hudba v materskej škole

Deborah Sulovsky

študovala hudbu a psychológiu v Paríži, hru na klavír, mikrobiológiu a genetiku na univerzitách vo Viedni.

Je diplomovanou Montessori pedagogičkou pre prácu s deťmi vo veku 3-6 a 6-12 rokov.

Niekoľko rokov viedla Montessori materskú školu vo Viedni.

V súčasnosti je „sprievodkyňou“  svojich štyroch detí  v rámci  domáceho vzdelávania. 

„Predstavte si svet, v ktorom by mohla byť hudba súčasťou nášho života už od narodenia.

Predstavte si malé deti v materských školách a ich schopnosť precítiť hudbu svojím telom a nachádzať kľúče pre pochopenie základných prvkov hudby: melódie a rytmu.

Predstavte si deti v základnej škole, ako objavujú komplexné základy hudobnej teórie s hravou ľahkosťou, poháňané hlbokou túžbou objavovať svet.

Predstavte si, že deti vo veku 8 rokov na základe vyššie spomenutých skúseností začínajú hrať na hudobný nástroj z vlastnej iniciatívy, s potešením a nadšením.

 

Anna Maria Maccheroni, blízka priateľka a spolupracovníčka Marie Montessori, vyvinula koncepciu výučby hudby, v ktorej deti vo veku 3 – 12 rokov zažívajú hudbu veľmi základným a holistickým spôsobom. Z historických dôvodov bola veľká časť jej práce stratená. Vďaka niekoľkým prepisom jej Medzinárodného Montessori hudobného kurzu, ktoré boli od roku 1957 uložené v Ríme, bolo možné znovuobjaviť tento pôvodný koncept založený výlučne na diele Anny Márie Maccheroniovej a Marie Montessori, aby opätovne získal svoje kľúčové miesto v Montessori zariadeniach a predovšetkým v životoch detí.

 

V materskej škole ide o precítenie a zažívanie pripraveného prostredia plného hudby.

Deti môžu porozumieť hudbe prostredníctvom zmyslových zážitkov svojím sluchom, rukami a celým telom.

Táto koncepcia nielenže umožňuje (znovu)objaviť neuveriteľný hudobný potenciál každého dieťaťa, ale aj potenciál nás samotných, ktorý sa mohol skryť kvôli nepríjemným skúsenostiam.

My všetci môžeme pomocou hudby získať schopnosť vnímať sa a veriť si!“

(Deborah Sulovsky)

 

OBSAH KURZU:  Hudba v materskej škole

 

Pohyb s hudbou

• chôdza po čiare

• pohyb s hudbou po čiare *

• rytmus

• tanec

 

Prípravné cvičenia

• zmyslové prezentácie so zvukovými dózami

• zmyslové prezentácie a aktivity so zvončekmi

• sluchové hry

• hry na ticho

 

Úvodné prezentácie o notovej osnove a čítaní nôt

• notový zápis

• basový kľúč

• kompozícia a interpretácia

• práca s melódiou

 

Hudobné vystúpenie

• spev

• počúvanie hudby

• spoznávanie známych skladateľov

• organológia

 

* Elise Braun-Barnett spolu s Mariou Montessori vyvinuli koncept, ktorý deťom umožňuje prispôsobiť  

   sa štruktúre rytmu tým, že sa s hudbou pohybujú po čiare.

 *

Miesto workshopu:

Súkromná ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23, Bratislava - Lamač

*

Harmonogram workshopu:

Sobota 19. mája: 9.00 – 18.00

Nedeľa 20. mája: 9.00 – 17.00

 

*

Cena 100,- Eur. V cene je aj metodika k téme.

Seminár bude tlmočený  z nemčiny.

On-line prihlášku na workshop nájdete na našej webstránke www.montessoria.sk

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms