Využitie princípov pedagogiky Márie Montessoriovej vo vzdelávacích programoch predprimárneho vzdelávania

Časová dotácia: dĺžka kurzu: 47 dní = 23 modulov + hospitácie + určené práce

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie. Prostredníctvom workshopov záujemcovia získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov doma, v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžkou podobných kurzov v kvalitných Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.

Po každej tematickej časti kurzu bude opakovanie spojené so skúškami, ktoré majú formu  prezentácií aktivít s didaktickým materiálom (praktická časť) a individuálnych výstupov (teoretická časť). Po úspešnom zvládnutí celého kurzu  dostane účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 95% prezenčnej časti kurzu, odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, osvedčenie o absolvovaní kurzu a diplom SAM.

  

         
 
     
     
     
     
     
     

 

   
       

Lektor

Soňa Bobeková
je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk – Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave.

V roku 1993 zriadila súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006.
V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori s účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku.

Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 - 6.

Je absolventkou Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009).

V rokoch 2010 - 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami niekoľkých Montessori vzdelávaní (Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6 a 6 - 12, 12 - 18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií.

V rokoch 2015 - 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori tréningového centra v Maria Montessori Institute v Londýne. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 25 rokov. Študovala hudobnú vedu vo Fínsku, kde získala aj Montessori vzdelanie. Pedagogické vzdelanie si doplnila na Univerzite v Londýne. V posledných rokoch viedla Montessori kurzy v juhovýchodnej Ázii. V súčasnosti vedie kurzy 3 - 6 v Montessori Institute Prague a letné Montessori kurzy v Londýne.

 Čas

sobota: 9.00 – 18.00 obedná prestávka 13.00 – 14.00
nedeľa: 9.00 – 17.00

Miesto kurzu:

Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Cena kurzu:

1 platba:1610 Eur

2 platby: 2 x 870 Eur

4 platby: 4 x 460 Eur

21 platieb: 250 ,- (záloha) + 20 x 85 Eur

KURZY A SEMINÁRE

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms