Využitie princípov pedagogiky Márie Montessoriovej vo vzdelávacích programoch predprimárneho vzdelávania

Časový rámec vzdelávania: apríl 2022 - december 2023   

Dĺžka kurzu: 47 dní (1 víkend za mesiac) + hospitácie (5 dní) 

Cieľ kurzu: poskytnúť záujemcom podrobné informácie o Montessori pedagogike, o jej filozofii, východiskách, princípoch a pojmoch, dôkladne oboznámiť účastníkov s množstvom učebných pomôcok, princípmi ich obsahu a formy, metódami ich prezentácie.  Prostredníctvom workshopov účastníci kurzu získajú potrebné zručnosti didaktického a metodického charakteru pre výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov v materských školách.

Rozsah kurzu je porovnateľný s dĺžku podobných kurzov  v  Montessori vzdelávacích centrách v zahraničí. Vzdelanie získané v kurzoch SAM umožňuje absolventom pracovať v domácich aj zahraničných Montessori materských školách.

Kurz končí záverečnými skúškami, ktoré majú formu opakovania celého učiva formou prezentácií aktivít s didaktickým materiálom (praktická časť) a individuálnych výstupov (teoretická časť). Po úspešnom zvládnutí skúšok dostane účastník, ktorý sa zúčastnil minimálne 95% prezenčnej časti kurzu, odovzdal určené práce a absolvoval potrebný počet hospitácií, osvedčenie o absolvovaní kurzu a diplom SAM.

 

 

 

       A skupina       B skupina
  1. Koncepcia Montessori pedagogiky 1 9. - 10. 4. 2022 23. - 24. 4. 2022
  2. Koncepcia Montessori pedagogiky 2  7. – 8. 5. 2022 14. - 15. 5. 2022
  3. Koncepcia Montessori pedagogiky 3  4. - 5. 6. 2022 11. - 12. 6. 2022
  4.  Cvičenia praktického života 1  25. - 26. 6. 2020  2. -  3. 7. 2022
  5. Cvičenia praktického života 2  3. - 4. 9. 2022    10. - 11. 9. 2022
  6. Zmyslová výchova 1  24. - 25. 9. 2022 1. - 2. 10. 2022
  7. Zmyslová výchova 2 15. - 16. 10. 2022  22. -  23. 10. 2022
  8. Zmyslová výchova 3 5. - 6. 11. 2022 12. - 13. 11. 2022
  9. Zmyslová výchova 4  3. - 4. 12. 2022 10. - 11. 12. 2022
   Opakovanie / skúšky 1 14. - 15. 1. 2023 21. - 22. 1. 2023
  10. Aritmetika 1

11. - 12. 2. 2023

 18. - 19. 2. 2023
  11. Aritmetika 2  11. - 12. 3. 2023  18. - 19. 3. 2023
  12. Aritmetika 3   15. - 16. 4. 2023  22. - 23. 4. 2023
  13. Aritmetika 4  13. - 14. 5. 2023 20. - 21. 5. 2023
  14.  Aritmetika 5  10. - 11. 6. 2023  17. - 18. 6. 2023
  Opakovanie/skúšky 2  24. - 25. 6. 2023  1. - 2. 7. 2023
  15. Jazyková výchova 1  2. - 3. 9. 2023  9. - 10. 9. 2023
  16. Jazyková výchova 2   23. - 24. 9. 2023  30. 9. - 1. 10. 2023
  17. Jazyková výchova 3  14. - 15. 10. 2023 21. - 22. 10. 2023 
  Opakovanie/skúšky 3    4. - 5. 11. 2023  11. - 12. 11. 2023
  18. Príroda a kultúra 1  25. - 26. 11, 2023 2. -3. 12. 2023
  19. Príroda a kultúra 2  13. - 14. 1. 2024  20. -21.1. 2024
   20. Hudobná a výtvarná výchova   3. - 4. 2. 2024  10. - 11. 2. 2024
       

 

Lektor

Soňa Bobeková

je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk - Francúzsky jazyk, pedagogický smer. Učila 7 rokov na ZŠ v Bratislave.

V roku 1993 zriadila Súkromnú základnú školu s materskou školou na Zlatohorskej ulici v Bratislave, ktorú viedla až do roku 2006.

V roku 1998 založila občianske združenie Slovenská asociácia Montessori za účelom všestrannej podpory Montessori pedagogiky na Slovensku.

Od roku 2010 sa venuje lektorovaniu kurzov Montessori pedagogiky pre vek 3 - 6 rokov.

Je absolventkou českého Montessori kurzu v Kladne (2002), Montessori kurzu v Bratislave (2003), kurzu Respektovat, být respektován (2009).

V rokoch 2010 - 2012 sa zúčastnila Montessori kurzu s ťažiskom pre predškolský vek v Montessori Akademie, Wien, vedenom Saskiou Haspel a Christiane Salvenmoser, skúsenými Montessori učiteľkami, lektorkami, absolventkami  niekoľkých Montessori vzdelávaní (napr. Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6, 6 - 12, 12-18), autorkami množstva publikácií, členkami významných medzinárodných Montessori organizácií.

V rokoch 2015 - 2016 sa zúčastnila Montessori kurzu AMI pre vek 3 - 6 rokov v Prahe vedenom fínskou lektorkou Elinou Rautasalo, riaditeľkou Montessori výcvikového centra v Maria Montessori Institute v Londýne. Elina Rautasalo sa venuje vzdelávaniu detí aj dospelých viac ako 25 rokov. Študovala hudobnú vedu vo Fínsku, kde získala aj Montessori vzdelanie. pedagogické vzdelanie si doplnila na Univerzite v Londýne. V posledných rokoch viedla Montessori kurzy v juhovýchodnej Ázii. V súčasnosti žije v Prahe a vedie kurz pre vek 3 - 6 v Montessori Institute Prague. 

Čas konania kurzu:

sobota: 9.00 - 18.00

nedeľa: 8.00 - 17.00

Miesto konania kurzu:

Súkromná ZŠ s MŠ Borinská 23, 841 03 Bratislava

Cena kurzu:

1 platba: 1.610 Eur

2 platby: 2 x 870 Eur

4 platby: 4 x 460 Eur

21 platieb: 250 (záloha) + 20 x 85 Eur

 

KURZY A SEMINÁRE

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms