13. národný kurz Montessori pedagogiky 13M

 

         A skupina       B skupina
  1. Koncepcia Montessori pedagogiky 1 19. - 20. 3. 2022 26. - 27. 3. 2022
  2. Koncepcia Montessori pedagogiky 2  9. – 10. 4. 2022 23.-24. 4. 2022
  3. Koncepcia Montessori pedagogiky 3  7. - 8. 5. 2022 14. - 15. 5. 2022
  4.  Cvičenia praktického života 1  4. - 5. 6. 2020 11. - 12. 6. 2022
  5. Cvičenia praktického života 2 25. – 26. 6. 2022  2. - 3. 7. 2022
  6. Zmyslová výchova 1   3. - 4. 9. 2022 10. - 11. 9. 2022
  7. Zmyslová výchova 2 24. - 25. 9. 2022  1. -  2. 10. 2022
  8. Zmyslová výchova 3 15. - 16. 10. 2022 22. - 23. 10. 2022
  9. Zmyslová výchova 4   5. - 6. 11. 2022 12. - 13. 11. 2022
   Opakovanie / skúšky 1  3. - 4. 12. 2022  10. - 11. 12. 2022
  10. Aritmetika 1    
  11. Aritmetika 2    
  12. Aritmetika 3     
  13. Aritmetika 4    
  14.  Aritmetika 5    
  15. Hudobná výchova    
  Opakovanie /skúšky 2    
  16. Jazyková výchova 1     
  17. Jazyková výchova 2    
  18. Jazyková výchova 3      
  19. Príroda a kultúra 1    
  20. Príroda a kultúra 2    
   Opakovanie /skúšky 3    
       

KURZY A SEMINÁRE

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms