13. národný kurz Montessori pedagogiky 13M

 

         A skupina       B skupina
  Koncepcia Montessori pedagogiky 1 22. - 23. 1. 2022  29. - 30. 1. 2022
   Koncepcia Montessori pedagogiky 2 19. – 20. 2. 2022 26.-27. 2.2022
   Koncepcia Montessori pedagogiky 3 19 - 20. 3. 2022 26.-27. 3. 2022
   Cvičenia praktického života 1 9. - 10. 4. 2020 23. - 24. 4. 2022
   Cvičenia praktického života 2 7. – 8. 5. 2022 14.- 15. 5. 2022
   Zmyslová výchova 1 4. - 5. 6. 2022 11.- 12. 6. 2022
   Zmyslová výchova 2 2. - 3. 7. 2022 9. - 10. 7. 2022
   Zmyslová výchova 3 10. - 11. 9. 2022 17. - 18. 9. 2022
   Zmyslová výchova 4  8. - 9. 10. 2022 15. - 16. 10. 2022
   Opakovanie / skúšky 1 5. - 6. 11. 2022 5.- 6. 11. 2022
   Aritmetika 1 3. - 4. 12. 2022 10. - 11. 12. 2022
   Aritmetika 2 14. - 15. 1. 2023 21. -22. 1. 2023
   Aritmetika 3  11. - 12. 2. 2023 18. - 19. 2. 2023
   Aritmetika 4 11. - 12. 3. 2023 18. -19. 3. 2023
   Aritmetika 5 15. - 16. 4. 2023 22. - 23. 4. 2023
   Hudobná výchova 13. - 14. 5. 2023 20. - 21. 5. 2023
  Opakovanie /skúšky 2 10. - 11. 6. 2023 10. -11. 6. 2023
   Jazyková výchova 1  1. - 2. 7. 2023 8. - 9. 7. 2023
   Jazyková výchova 2 9. - 10. 9. 2023 23. - 24. 9. 2023
   Jazyková výchova 3   14. - 15. 10. 2023 21.- 22. 10. 2023
   Príroda a kultúra 1 4. - 5. 11. 2023 11. - 12. 11. 2023
   Príroda a kultúra 2 25. – 26. 11. 2023 2. - 3. 12. 2023
   Opakovanie /skúšky 3 9. - 10. 12. 2023 9. - 10. 12. 2023
       

KURZY A SEMINÁRE

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms