Materská škola

 • Súkromná základná škola s materskou školou Márie Montessori
  Borinská 23, 841 03 Bratislava, www.montessori.sk, info@montessori.sk

 • Materská škola Montessori svet
  Mozartová 18, Bratislava, www.montessori-svet.sk, info@montessori-svet.sk

 • Unity House, International Montessori Kindergarten
  Vlárska 25, Bratislava, www.unity-house.sk, info@unity-house.sk

 • Children´s House International Montessori Kindergarten
  Husova 2, 831 01 Bratislava, www.montessori-bratislava.sk, info@montessori-bratislava.sk

 • Detské centrum Krasňanko
  Hrušková 9813/2D, 831 06 Bratislava www.krasnanko.sk, info@krasnanko.sk

 • Súkromná materská škola Montessori
  M. R. Štefánika 46, 960 01 Zvolen, www.smsmontessori.sk, sms.montessori@gmail.com

 • Súkromná materská škola Montessori
  Trieda SNP 54, Pavilón "A" 974 01 Banská Bystrica, www.smsmontessori.sk, sms.montessori.bb@gmail.com

 • Pressburg Montessori Preschool
  Jánošíkova 8, 811 04 Bratislava, www.monteskolka.sk                                                    

 

Materská škola

 

MONTESSORI V SR

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms