Pomôž mi, aby som to urobil sám

Dospelí majú tendenciu „pomáhať“ deťom viac než je treba, alebo robia činnosti za ne. Dieťa ale nepotrebuje a nechce, aby mu niekto pomáhal, nikto sa nemôže vyvíjať namiesto neho. Jeho záujem nie je totiž spočiatku zameraný na samotnú činnosť. Oveľa častejšie je motivovaný želaním samostatne prekonať nejakú ťažkosť, problém. Ak mu dospelý začne pomáhať, dieťa môže stratiť o činnosť záujem. Tendenciu k samostatnosti a nezávislosti najlepšie charakterizuje veta dieťaťa jedného z prvých domov detí:

 Pomôž mi, aby som to urobil sám!

 

MONTESSORI

montessori

KURZY A SEMINÁRE

kurzy

PRIHLÁŠKA DO KURZU

forum

MONTESSORI V SR

zsms